Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

technikum architektury krajobrazu

Czcionka:

Technikum Architektury Krajobrazu

Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.

Przedmioty punktowane przy postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym:

 • j. polski
 • matematyka
 • biologia
 • j. obcy

Kwalifikacje:

R.21Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu.

R.22 Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

Technik architektury krajobrazu będzie przygotowany do projektowania i kształtowania krajobrazu: realizacji i pielęgnacji terenów zieleni towarzyszących budynkom mieszkalnym oraz obiektom przemysłowym i użyteczności publicznej, projektowania elementów architektury krajobrazu z zachowaniem wymogów estetycznych i ekologicznych, pielęgnacji i konserwacji istniejących i nowo projektowanych elementów architektury krajobrazu, prowadzenia uproszczonej rachunkowości i kosztorysowania oraz stosowania zasad marketingu w działalności związanej z architekturą krajobrazu. Posługiwania się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni. Opanuje tajniki tworzenia dokumentacji architektonicznej (metoda odręczną i za pomocą specjalistycznych programów komputerowych). Tu rozwiniesz swoją wrażliwość, estetykę i umiejętności plastyczne.
 

Absolwenci tego kierunku mogą kontynuować naukę na wszystkich uczelniach wyższych.

Perspektywy zatrudnienia:
Absolwent przygotowany będzie do podejmowania pracy w:

 • jednostkach opracowujących projekty zagospodarowania obiektów architektury krajobrazu
 • jednostkach realizacyjnych i pielęgnujących obiekty architektury krajobrazu
 • jednostkach  sprawujących nadzór nad obiektami architektury krajobrazu
 • w administracji samorządowej /m.in. w wydziałach: geodezji i kartografii, ochrony środowiska, kształtowania i pielęgnacji zieleni itp.
 • w placówkach służb ochrony zabytków i ochrony przyrody
 • u właścicieli obiektów krajobrazowych , w szkółkach drzew, krzewów i roślin ozdobnych
 • Mogą także prowadzić działalność gospodarczą na własny rachunek.

 

Kalendarium

Sierpień 2018
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2